• Oplossing op maat
  • Kennis van uw business
  • Service van A tot Z

BMW.engine - Kassamodule

BMW.engine - Coaching kassamodule


Doelstelling

In deze training tonen wij hoe de kassaverrichtingen via de incadea kassamodule verwerkt kunnen worden. 

Doelgroep

Service Advisors, Verantwoordelijke Service Advisors.

Inhoud

- Overzicht opzet kassa module
- Gebruik van kassaverrichtingen voor werkplaats- magazijnfacturen
- Kassaverrichtingen registreren in Navision-Incadea
- Vereffenen van openstaande facturen via kasmodule
- Transfer van kassa naar Bank elektronisch registeren
- Historiek van de kasregistraties
- Kassarapport
-Beveiliging van de kassa per werknemer 

Duur

1 dag
9:00 – 17:00 

Plaats

On-Site 

Prijs

895 € 

Type

Individuele coaching


Schrijf u in via academy@caryagroup.eu


Algemene voorwaarden Training & Coaching The Carya Academy

  1. De inschrijving van de deelnemer(s) wordt definitief van zodra wij de gegevens ontvangen hebben en schriftelijk bevestigd hebben.
  2. Wie zich inschrijft verbindt zich er toe om aan de volledige opleiding deel te nemen. Wanneer men niet aan alle opleidingsdagen deelneemt of wanneer men de opleiding vroegtijdig beëindigt, wordt het cursusbedrag niet aangepast, tenzij vooraf anders afgesproken.
  3. Als de deelnemer wegens overmacht een opleiding moet onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op een later tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring van The Carya Academy is hiervoor vereist.
  4. The Carya Academy heeft steeds het recht om, in geval van overmacht of wanneer het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 2 personen bedraagt, een training of andere activiteit te annuleren. Wij brengen u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte.
  5. Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
  6. In geval van annulering door de deelnemer dient dit schriftelijk aan The Carya Academy gemeld te worden. Wanneer deze melding ons meer dan 7 werkdagen voor het begin van de training bereikt, dient u een annuleringskost van 10% van het nettobedrag te betalen. Als het 7 dagen of minder is, is de annuleringskost 100% en gebeurt er dus geen terugbetaling. Men kan wel een andere deelnemer laten deelnemen.

Carya Group

Adres Carya Group Schoonmansveld 48 2870 Puurs
Click here to activate
Bekijk route