• Oplossing op maat
  • Kennis van uw business
  • Service van A tot Z

Mercedes – incadea.engine coaching voor (nieuwe) medewerkers – Werkplaats

Mercedes – incadea.engine coaching voor (nieuwe) medewerkers – Werkplaats


Doelstelling

Deze 1-daagse training richt zich op het vertrouwd maken van de deelnemers met werkplaatsproces in het Dealer Management Systeem (DMS). Alle taken, handelingen en processen van de werkplaatsorganisatie worden aangeleerd tijdens realistische oefensessies in een trainingsomgeving van het DMS.

Doelgroep

Werkplaatsleider(s) Mercedes

Inhoud

- introductie tot incadea.engine
- efficiënt omgaan met de werkplaatsplanning
- werkopdrachten & uit te voeren werkzaamheden
- wisselstukcontrole
- opvolgen, corrigeren, nakijken van de werkzaamheden & tijden op een order
- rapportage en opzoeken van documenten & gegevens

Duur

1 dag
9:00 – 17:00 

Plaats

In de concessie 

Prijs

895€ / dag 

Type

On-site Coaching


Schrijf u in via academy@caryagroup.eu


Algemene voorwaarden Training & Coaching The Carya Academy

  1. De inschrijving van de deelnemer(s) wordt definitief van zodra wij de gegevens ontvangen hebben en schriftelijk bevestigd hebben.
  2. Wie zich inschrijft verbindt zich er toe om aan de volledige opleiding deel te nemen. Wanneer men niet aan alle opleidingsdagen deelneemt of wanneer men de opleiding vroegtijdig beëindigt, wordt het cursusbedrag niet aangepast, tenzij vooraf anders afgesproken.
  3. Als de deelnemer wegens overmacht een opleiding moet onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op een later tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring van The Carya Academy is hiervoor vereist.
  4. The Carya Academy heeft steeds het recht om, in geval van overmacht of wanneer het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 2 personen bedraagt, een training of andere activiteit te annuleren. Wij brengen u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte.
  5. Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
  6. In geval van annulering door de deelnemer dient dit schriftelijk aan The Carya Academy gemeld te worden. Wanneer deze melding ons meer dan 7 werkdagen voor het begin van de training bereikt, dient u een annuleringskost van 10% van het nettobedrag te betalen. Als het 7 dagen of minder is, is de annuleringskost 100% en gebeurt er dus geen terugbetaling. Men kan wel een andere deelnemer laten deelnemen.

Carya Group

Adres Carya Group Schoonmansveld 48 2870 Puurs
Click here to activate
Bekijk route