GDPR Tool

Sinds 25 mei 2018 is de Europese privacyregeling van kracht, de General Data Protection Regulation (GDPR).

De regeling is van toepassing op alle bedrijven die persoonlijke informatie over personen (klanten) opslaan. Hierdoor hebben burgers imeer controle op hun persoonsgegevens en zijn ze ervan verzekerd dat hun informatie wordt schermd.

Volgens GDPR richtlijn is de definitie van persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een persoon, zoals namen, foto’s, e-mailadressen, bankgegevens, posts op sociale netwerken, locatiegegevens, medische informatie en IP-adressen.

Deze tool omvat een iPad met houder om aan de receptie te zetten. De online module is gekoppeld aan NAV maar kan ook Standalone gebruikt worden door de verkopers.

 

Om deze verplichting vlot te kunnen nakomen, hebben wij voor een tool ontwikkeld: 

Deze tool omvat een iPad met houder om aan de receptie te zetten. De online module is gekoppeld aan NAV maar kan ook stand-alone gebruikt worden door de verkopers.

De klant wordt via de klantenkaart / prospectfiche in NAV opgezocht en via de privacy toestemmingen kan hij op de iPad zijn gegevens zien en zijn consents geven of weigeren.

In de stand-alone versie wordt er gewerkt met een hidden button op het privacy formulier. De verkoper krijgt een login en kan vervolgens de klant los van NAV opzoeken en vervolgens zijn gegevens tonen en consents laten tekenen.