Privacy Policy

Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Carya Group CVBA (KBO-nummer BE 0881.916.476), met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs (hierna: “Verantwoordelijke”, “Wij” of “Carya Group”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw privacy beschermd wordt.

 

Artikel 1 – Persoonsgegevens

1.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen, profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, logingegevens, contactgegevens en persoonsgegevens.

1.2. Carya Group kan gegevens van u (Persoonsgegevens of andere gegevens) op verschillende manieren verzamelen:
a. tijdens uw registratie of gebruik van de Website;
b. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
c. door, in opvolging van contacten die u met Carya Group via deze site hebt gelegd, om nadere informatie te vragen; of
d. tijdens telefonische- of face-to-face gesprekken;

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 6.

 

Artikel 2 – Doeleinden van de verwerking

2.1. Algemene doeleinden:
Carya Group verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande bedrijfsdoeleinden:
– het beheer van uw account op deze website;
– het verzorgen en verbeteren van deze website;
– het voortdurend verbeteren van de dienstverlening MyGuest en Garya Group;
– het adequaat beantwoorden van uw vragen met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
De doeleinden van de verwerking via cookies worden besproken in artikel 6 van deze Privacy Policy.
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

2.2. Direct marketing:
Uw persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (nieuwsbrieven, acties en promoties…), mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
De door u gegeven toestemming kan op elk moment, zonder motivering, ingetrokken worden zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door een schrijven te richten aan Carya Group, afdeling Privacy, Schoonmansveld 48 te 2870 Puurs.

2.3. Doorgifte aan derden:
Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

2.3. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Carya Group uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Carya Group zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 3 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking (zieArtikel 2 Doeleinden van de verwerking). De verwerking gebeurt ook enkel tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

 

Artikel 4 – Uw rechten

4.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

4.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Carya Group. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

4.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

4.4. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

4.5. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], of per post naar Carya Group, Afdeling Privacy, Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, telkenmale mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

4.6. Meer info:
Indien u meer info wenst over uw privacyrechten en de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen, kunt u steeds contact opnemen met de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

 

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5.2. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 6 – Cookies

6.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Carya Group en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

6.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

6.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt volgende “functionele of noodzakelijke” cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming niet noodzakelijk is. Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

6.4. Uw toestemming:
U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Carya Group, Schoonmansveld 48, 2870 Puurs of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

6.5. Lijst cookies:

6.5.1. Algemene website Carya Group:

Cookie name: _ga
Category: statistics
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Provider: caryagroup.eu

Cookie name: _gat
Category: statistics
Purpose: Used by Google Analytics to throttle request rate.
Provider: caryagroup.eu

Cookie name: _gid
Category: statistics
Purpose: registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Provider: caryagroup.eu

Cookie name: collect
Category: marketing
Purpose: Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour.Tracks the visitors across devices and marketing channels.
Provider: google-analytics.com

Cookie name: PREF
Category: marketing
Purpose:Registers a unique ID that is used bu Google to keep statistics o how the visistor uses YouTube videos across differtent websites.
Provider: youtube.com

Cookie name: r/collect
Category: marketing
Purpose: Unclassified.
Provider: doubleclick.net

Cookie name: VISITOR_INFO1_LIVE
Category: marketing
Purpose: Tries to estimate the user’s bandwidth on pages with integrated Toutube videos.
Provider: youtube.com

Cookie nameYSC
Category: marketing
Purpose: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from Youtube the user has seen.
Provider: youtube.com

Cookie: pll_language
Category: unclassified
Purpose: unclassified.
Provider: shop.caryagroup.eu

6.5.2. Webshop shop.caryagroup.eu
Cookie: SESS#
Category: necessary (Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigations and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.)
Purpose: Preserves users states across page requests.
Provider: caryagroup.eu

Cookie: _utm.gif
Category: statistics
Purpose: Google Analytics tracking code that logs details about the visitor’s browser and computer.
Provider: google-analytics.com

Cookie: _utma
Category: statistics
Purpose: collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
Provider: shop.caryagroup.eu

Cookie: _utmb
Category: statistics
Purpose: registers a timestampwith the exact time of when the users leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
Provider: shop.caryagroup.eu

Cookie: _utmc
Category: statistics
Purpose: registers a timestampwith the exact time of when the users leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
Provider: shop.caryagroup.eu

Cookie: _utmt
Category: statistics
Purpose: used to throttle the speed of requests to the server.
Provider: shop.caryagroup.eu

Cookie: _utmz
Category: statistics
Purpose: collects data where the user came from, what search engine was used, what clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
Provider: shop.caryagroup.eu

Cookie: _ppc_products_cache
Category: unclassified
Purpose: unclassified
Provider: shop.caryagroup.eu

6.5.3. Klantenportaal caryagroup.zendesk.com
Cookie: _help_center_session
Category: Necessary
Purpose: Preserves users states across page requests.
Provider: caryagroup.zendesk.com
Cookie: _help_center_session
Category: Necessary
Purpose: Preserves users states across page requests.
Provider: p14.zdassets.com

Cookie: _zendesk_session
Category: Necessary
Purpose: Preserves users states across page requests.
Provider: caryagroup.zendesk.com

Cookie: _zendesk_shared_session
Category: Necessary
Purpose: Preserves users states across page requests.
Provider: caryagroup.zendesk.com

Cookie: _zendesk_shared_session
Category: Necessary
Purpose: Preserves users states across page requests.
Provider: p14.zdassets.com

Cookie: PHPSESSID
Category: Necessary
Purpose: Preserves users states across page requests.
Provider: memo.be

Cookie: _ga
Category: Statistics
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Provider: zendesk.com

Cookie: _gat
Category: Statistics
Purpose: Used by Google Analytics to throttle request rate
Provider: zendesk.com

Cookie: _gid
Category: Statistics
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Provider: zendesk.com

Cookie: collect
Category: Marketing
Purpose: Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across d evices and marketing channels.
Provider: google-analytics.com

Cookie: hc:da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709:recently_visited_article caryagroup.zendesk.com HTML Persistent s
Category: Unclassified
Purpose: Unclassified
Provider: caryagroup.zendesk.com

Cookie: shown_system_statuses
Category: Unclassified
Purpose: Unclassified
Provider: caryagroup.zendesk.com