HR Assistant tool - Centrale tool voor afwezigheden

Centrale tool voor afwezigheden

HR Assistant is een digitale tool waarmee werknemers via mobiele telefoon, tablet of computer gemakkelijk afwezigheden kunnen aanvragen. Wanneer de persoon die daartoe bevoegd is deze aanvragen valideert, worden de afwezigheden automatisch ingegeven in het DMS-systeem (incadea) van de concessie, zodat er op die dagen niets kan worden ingepland.

Elke werknemer krijgt een persoonlijke login die gelinkt is aan zijn e-mailadres. Eens ingelogd in de HR Assistant, kan hij of zij een overzicht raadplegen van het aantal beschikbare dagen of uren voor verlof of cursussen. Bij elke aanvraag wordt een mail naar de werknemer en de verantwoordelijke van het departement gestuurd.

Men kan via slechts enkele klikken afwezigheden aanvragen, op basis van de DMS-codes of de daarvoor voorziene afwezigheidstypes. Zo kan men kiezen tussen o.a. verlof, vaderschapsverlof, sollicitatieverlof, etc.

Ook afwezigheid wegens ziekte kan in de HR Assistant ingegeven worden. Bij het indienen van de aanvraag kan bovendien het nodige attest meegestuurd worden. Zo kan de verantwoordelijke de documenten raadplegen en de afwezigheid goedkeuren.

De voordelen van de HR Assistant:

  • Intuïtief digitaal systeem voor afwezigheden (ziekte, cursus, verlof, ...)
  • Verantwoordelijke instelbaar per departement
  • Admins instelbaar die machtiging hebben over alle departementen
  • Overzicht van alle lopende en goedgekeurde aanvragen
  • Bij goedkeuring terugkoppeling naar werkrooster in DMS (incadea)

 

 

Geen producten gevonden

0 producten